Teksty Główna Uniwersytet Linki Forum

Notki o autorach:

Aleksandra Kunce, doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opiekun naukowy Koła Filozofii Kultury. Zainteresowania naukowe: problematyka antropologii i filozofii kultury. Autorka książki „Tożsamość i postmodernizm” (Warszawa 2003).

Agnieszka Sikora, doktor nauk humanistycznych, współautorka internetowego serwisu "SPIRALA". Zainteresowania naukowe: śmierć w literaturze staropolskiej, duchowość hiszpańska do końca XVI w., hiszpańska i polska literatura mistyczno-ascetyczna, motyw "danse macabre" w literaturze i sztuce oraz ars moriendi i ars vivendi, buddyzm tybetański.

Adam Kowalski, student V roku kulturoznawstwa Uniwersytetu Śląskiego. Przygotowuje pracę magisterską poświęconą problematyce dzwonów średniowiecznych jako tekstów kultury. Zainteresowania: kultura średniowieczna i renesansowa.

Dariusz Kulas, magister filozofii, doktorant w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką prof. dr hab. Krzysztofa Wieczorka. Przedmiot naukowych zainteresowań: dyskurs filozofii współczesnej, koncepcja postmodernistycznej filozofii-literatury. Autor tekstów opublikowanych w „Pismach humanistycznych” i „Ibidem”.

Roman Lewandowski, student V roku kulturoznawstwaUniwersytetu Śląskiego. Krytyk sztuki i kurator wystaw w Polsce oraz za granicą. Do niedawna związany z bytomską Galerią Kronika. Obecnie współpracuje z BWA w Katowicach. Autor licznych publikacji na temat sztuki współczesnej oraz tekstów z pogranicza estetyki i filozofii kultury - m.in. w 'Opcjach', 'Fotografii', 'FA-arcie'.

Joanna Czyż, magister Filologii Polskiej na Uniwersytecie Śląskim, studentka IV roku Kulturoznawstwa, specjalność: Historia i Teoria Kultury. Bierze czynny udział w pracach Koła Naukowego Filozofii Kultury.

Ewelina Pępiak, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim.

Agnieszka Wawrzkiewicz, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim.