Gółwna Autorzy Uniwersytet Linki Forum


 

Spis treści:

Aleksandra Kunce: Wprowadzenie. Projekt "Anthropos?"

 I. Poszukiwania antropologiczne

Ewelina Pępiak: Etnocentryzm kultur zimnych

Dariusz Kulas:  Kilka uwag o antropologii filozoficznej

Adam Kowalski: Bakałarz natury...

Ewelina Pępiak: Powszechna prostytucja jestestw

Agnieszka Warzkiewicz: Ciało jako inny, obcy

II. Rozczytywanie tekstów kultury

Roman Lewandowski: Idea śmierci...

Agnieszka Sikora: Tybetańska koncepcja śmierci

Adam Kowalski: Dzwon - kaznodzieja.

Joanna Czyż: Tożsamość postaci literackich.Kilka spostrzeżeń dotyczących Telimeny

 

Wstęp

A. Kunce: Wprowadzenie. Projekt Anthropos?. Pismo noszące nazwę "Anthropos?" jest akademickim periodykiem wydawanym od kwietnia 2003 roku przez Koło Naukowe Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. ...więcej>>

I

E. Pępiak: Etnocentryzm kultur zimnych. Filozoficzno-antropologiczna kategoria podmiotu jest w swych dwudziestowiecznych dziejach przeorganizowywana, rekonstruowana, znoszona, dekonstruowana i atakowana z różnych stron. ...więcej>>

D.Kulas: Kilka uwag o antropologii filozoficznej. To, co wyznacza horyzont ludzkiego rozmyślania nad światem — niezależnie z jakiej perspektywy oglądanym — zawsze jest pośrednią lub bezpośrednią refleksją nad samym człowiekiem. ...więcej>>

A.Kowalski: Bakałarz natury... Problem „dziedzictwa zdrętwiałych zębów” zawiera kluczowe dla uprawianej przez filozofa z Concord refleksji nad kulturą pytanie: kto jest odpowiedzialny za drętwienie zębów...więcej>>

E. Pępiak: Powszechna prostytucja jestestw. Tematyka pisarstwa Markiza de Sade nie była wyjątkowa. Wpisuje się ona w popularny nurt XVIII - wiecznej powieści libertyńskiej. ...więcej>>

A. Warzkiewicz: Ciało jako inny, obcy. Przyzwyczailiśmy się mówić o Innym, mając na myśli drugiego człowieka i rozważamy możliwości nawiązania z nim kontaktu, proces porozumiewania się. ...więcej>>

 

II

R. Lewandowski: Idea śmierci... W pamięci zbiorowej idea śmierci jest jednym z najważniejszych tekstów kultury...więcej>>

A. Sikora: Tybetańska koncepcja śmierci. We wszystkich kulturach i systemach myślowych dają się zauważyć liczne podobieństwa w podejściu do problemu śmierci. ...więcej>>

A. Kowalski: Dzwon - kaznodzieja. Prowadząc badania o profilu semiotycznym wychodzimy od stwierdzenia o rzeczywistości „tekstowości” społecznej i jej wytworów. ...więcej>>

J. Czyż: Tożsamość postaci literackich. Od Arystotelesa postać literacka pojawia się jako jeden z głównych problemów badań i refleksji nad literaturą. ...wiecej>>