główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów warsztaty archiwum   english version
  INFORMACJE DLA AUTORÓW
W 2014 roku Czasopismo Naukowe "Anthropos?" poświęcone będzie NOWYM NARRACJOM DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA.

W przestrzeni kulturowej Górnego Śląska nastąpił po 1989 roku wybuch narracji tożsamościowych. Wraz z obudzeniem poszukiwania, odzyskiwania, przypominania, konstruowania tożsamości, na nowo postawiono w centrum uwagi problem indywidualnych relacji z przestrzenią i wspólnotą. Poczucie braterstwa/siostrzeństwa, korespondencje między odpowiedzialnością osoby i wspólnoty, spoglądanie w to, co jest fundamentem śląskiego myślenia - to procesy, których rozrost obserwowaliśmy na przełomie XX i XXI wieku. To ruch pokory wobec dziedzictwa, skupiony na szczegółach, precyzyjnie przeglądający mapy i źródła historyczne, oswojony z różnicą kulturową.

Tożsamościowe przebudzenie objęło szerokie przestrzenie manifestacji. Po 20 latach wolności umocniło się myślenie o sile terytorium geograficznego, kulturowego, wyobrażonego, wspomnieniowego, doświadczanego, przetwarzanego. I tu dotykamy sedna nowych narracji. Poczucie wspólnoty przestrzeni było wielowiekowym doświadczeniem Ślązaków, nie tylko zaświadczanym mapą Martina Helwiga z 1561 roku. Świadomość ta budowała przestronność myśli i poczynań. Nieocenionym sukcesem jest dzisiaj wybuch "młodych" i świeżych projektów śląskoznawczych, często pozainstytucjonalnych.

Troska o umiejscowienie siebie, ale i troska o domostwo - to zdobycze, którymi należy się afiszować. Stłumione myślenie o sobie jako o sobie właśnie, o idei terytorium, o miłości do przestrzeni, o teologii miejsca, o metafizyce górnośląskiej - to są najważniejsze rzeczy, które objawiły się w obrazie, słowie, działaniach, projektach naukowych, obywatelskich, artystycznych i edukacyjnych.

Katalogowanie rzeczy i zjawisk, dokumentowanie miejsc, wymyślanie korespondencji, ożywianie starych gmachów, rozmach publikowania, opisywanie reguł języka, zapis Śląska w fotografii, rozważania nad Śląskiem filozoficznym, kreowanie śląskiego dizajnu, odzyskiwanie pamięci o ludziach, ulicach, kamienicach, wynalazkach - to wybucha oddolnie. W przestrzeni sieciowej, naukowej, obywatelskiej, stowarzyszeniowej, szkolnej, pasjonackiej tworzą się nowe przestrzenie myśli śląskiej. Górny Śląsk zostaje podjęty jako przestrzeń laboratorium. Zakorzenienie, ale nowocześnie przetworzone, stanowi specyficzną markę śląską. Nastąpiło wzmocnienie tego, co okoliczne, a co stanowi lokalny wymiar człowieka.

Czym byłaby dzisiaj nowa narracja dla Górnego Śląska? Na co należy zwrócić uwagę? Jakie problemy pomagają przemyśleć kreatywnie Górny Śląsk? Czekamy na narracje, które pozwolą na nowo podjąć Górny Śląsk jako przestrzeń laboratorium.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów do dnia 15 czerwca 2014 r. wraz z krótkim abstraktem w języku angielskim i notką o autorze (anthropo@us.edu.pl).

Jednocześnie prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami formalnymi (tekst maksymalnie o objętości ok. 20 tys. znaków wraz z przypisami; czcionka Times New Roman 12; odstępy 1,5; przypisy na końcu dokumentu; zapisywanie wyrazów obcojęzycznych kursywą, zapisywanie tytułów pojawiających się w tekście w cudzysłowie; zapisywanie cytatów w tekście również w cudzysłowie).

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania wyboru w przypadku nadesłania znacznej liczby tekstów. Jednocześnie informujemy, że nadesłane teksty podlegają procesowi recenzowania z zachowaniem zasad blind review process i z poszanowaniem zasad niewystępowania konfliktu między autorem a recenzentem.

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów warsztaty archiwum   english version