główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów warsztaty archiwum   english version
  Gremium recenzentów:
Recenzenci opiniujący teksty nadesłane:

Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Krzysztof Czyżewski (Ośrodek "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach)
Michael Hainz SJ (Hochschule für Philosophie, München)
Leszek Kolankiewicz (Université Paris-Sorbonne, Uniwersytet Warszawski)
Ryszard Koziołek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Aleksandra Kunce (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Krzysztof Łukasiewicz (Uniwersytet Wrocławski)
Andrzej Noras (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Adam Regiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Maciej Walkowiak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Stefan Zabierowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów warsztaty archiwum   english version