główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
  INFORMACJE DLA AUTORÓW
Temat dla numerów w 2015:
MIASTO I MIEJSCE

Czy miasto jest miejscem? W jaki sposób umiejscawia człowieka? Na ile go wykorzenia i obdziera ze swojskości? Gdzie szukać miejsc w mieście? Jakie istnieją trajektorie między miastem, miejscem, wspólnotą i regionem? Na ile miasto jest pulsującą tkanką, a na ile stabilnym terytorium, które ma wzmocnienie w sile regionu, państwa, religii etc.? Czy miasto eksperymentuje z miejscem? Serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów do dnia 15 czerwca 2015 r. wraz z krótkim abstraktem w języku angielskim i notką o autorze (anthropo@us.edu.pl).
Jednocześnie prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami formalnymi (tekst maksymalnie o objętości ok. 20 tys. znaków wraz z przypisami; czcionka Times New Roman 12; odstępy 1,5; przypisy na końcu dokumentu; zapisywanie wyrazów obcojęzycznych kursywą, zapisywanie tytułów pojawiających się w tekście kursywą; zapisywanie cytatów w tekście w cudzysłowie).
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania wyboru w przypadku nadesłania znacznej liczby tekstów. Jednocześnie informujemy, że nadesłane teksty podlegają procesowi recenzowania z zachowaniem zasad  double-blind review process i z poszanowaniem zasad niewystępowania konfliktu między autorem a recenzentem.

Adres redakcji:
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
e-mail: anthropo@us.edu.pl

Strona oficjalna: http://www.anthropos.us.edu.pl
https://pl-pl.facebook.com/anthropos.czasopismo
https://twitter.com/anthroposUS

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version