główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
  Gremium recenzentów:
Recenzenci opiniujący teksty nadesłane:

Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Krzysztof Czyżewski (Ośrodek "Pogranicze – sztuk, kultur, narodów"
w Sejnach)
Leszek Engelking (Uniwersytet Łódzki)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Ewa Łukaszyk (Uniwersytet Warszawski)
Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
Adam Regiewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
Elżbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Joanna Szydłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version