główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
 
Spis treści:

Numer 22
NARRACJE DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA,
cz. I. GÓRNY ŚLĄSK - MIEJSCE

I. W OGRODZIE
Tadeusz Sławek:
Ogród przebaczenia
Kamila Luft, Monika Sadowska:
Śląskie genius horti - między ogrodem wyobrażonym a założeniem urbanistycznym
Monika Wiszniowska:
Między mitem, pamięcią i historią. Literacki obraz Śląska w Czarnym ogrodzie Małgorzaty Szejnert

II. UMIEJSCOWIĆ
Ilona Copik:
Górny Śląsk - opowieść niewysłowiona
Aleksander Kopka:
Język, tożsamość, pamięć - myślenie Śląska jako dekonstrukcja
Aleksandra Kunce:
Śląsk, masa i XIX wiek
Magdalena Mikrut-Majeranek:
Polacy? Niemcy? O trudnej tożsamości rozbarczan słów kilka
Dariusz Kulas:
Novum Organum dla Górnego Śląska

Numer 23
NARRACJE DLA GÓRNEGO ŚLĄSKA,
cz. II. GÓRNY ŚLĄSK - ZAPIS

I. ZAPISAĆ
Karolina Pospiszyl:
W głąb. Rozważania o śląskim ruchu
Paweł Paszek:
Archipelag odłogi. Fragment do przyszłej geopoetyki Śląska Cieszyńskiego
Katarzyna Szkaradnik:
Gdzie zamieszkać po dekonstrukcji? Hermeneutyka wobec różnicy na przykładzie konceptualizacji Górnego Śląska i Śląska Cieszyńskiego
Krzysztof Tomanek:
Zaimek "tutaj" - co można powiedzieć?

II. PRZEDSTAWIĆ
Barbara Orzeł:
Śląsk skonsumowany. Tożsamość na popkulturowym placu zabaw (?)
Patryk Filipowicz:
Jak można rozumieć doświadczanie Górnego Śląska?
Zofia Oslislo:
Śląsk zaprojektowany. Jak Nowi Ślązacy budują współczesną tożsamość regionalną poprzez dizajn
Aneta Głowacka:
Zmagania teatru ze śląską tożsamością

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version