główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
 

Czasopismo Naukowe "Anthropos?" przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Czasopismo Naukowe "Anthropos?" jest afiliowane przy Instytucie Nauk o Kulturze 
i Studiów Interdyscyplinarnych (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Humanistyczne czasopismo "Anthropos?" (ISSN 1730-9549), którego projekt powstał w 2002 roku, szczególny nacisk kładzie na problematykę kulturoznawczą. Ścieżki poznawcze, którym ufamy, plasują się w perspektywie antropologii i filozofii kultury. Projekt ten wypływa ze zdziwienia nad Człowiekiem i Kulturą. Podążamy za istotowym pytaniem "Czym jest człowiek?", ale i za postmodernistycznie osłabioną opowieścią o tym, jakie konteksty tworzą ja/nie-ja.

"Anthropos?" jest czasopismem naukowym, które misyjnie traktuje status open-access. Wszystkie teksty (opublikowane w czasopiśmie od początku istnienia) są dostępne online nieodpłatnie. Czasopismo Naukowe "Anthropos?" wydawane jest w wersji internetowej i na nośnikach elektronicznych CD. Pierwotną wersją pisma jest wersja internetowa (http://www.anthropos.us.edu.pl).

W latach 2003-2015 ukazały się 24 numery pisma. Problematyka ostatnich lat obejmowała m.in.: dom i zakorzenienie, przestrzenie granic, tabu kulturowe, odpowiedzialność, ideę uniwersytetu, ciało, uśmiech i śmiech w kulturze, filozofię i antropologię przestrzeni, sztukę życia, novum w narracjach lokalnych, miasto i miejsce.

Teksty publikowane w "Anthroposie?" podlegają procesowi recenzowania z zachowaniem zasad double-blind review process i z poszanowaniem zasad niewystępowania konfliktu między autorem a recenzentem. Czasopismo publikuje listy recenzentów na stronie internetowej. Proces zgłaszania tekstu, recenzowania, a także merytoryczne i techniczne wymogi są zawarte w informacjach dla Autorów.

Redakcja Czasopisma Naukowego  "Anthropos?":
Redaktor naczelny: Aleksandra Kunce
Sekretarz redakcji: Paweł Paszek
Rada "Anthropos?": Magdalena Abraham-Diefenbach (Niemcy), Dariusz Kulas (Polska), Martyna Markowska (Finlandia), Tadeusz Miczka (Polska), Tadeusz Sławek (Polska), Olga Topol (Wielka Brytania)

Adres redakcji i wydawcy:
"Anthropos?"
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
e-mail: anthropo@us.edu.pl

Strona oficjalna: http://www.anthropos.us.edu.pl
https://www.facebook.com/anthropos.czasopismo
https://twitter.com/anthroposUS

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version