główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
  Gremium recenzentów:
Recenzenci opiniujący teksty nadesłane:

Magdalena Abraham-Diefenbach (Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder), Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach)
Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Marzenna Jakubczak (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Marianna Michałowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
Anna Nacher (Uniwersytet Jagielloński)
Maria Popczyk (Uniwersytet Śląski w Katowicach) 
Daniel Przastek (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Grażyna Sawicka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Joanna Szydłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Robert Traba (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version