główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
 
Spis treści:

Numer 24
MIASTO I MIEJSCE

Julia Legomska:
Miasto "miasto" - "miejsce". Rudymenty językowe
Adam Regiewicz:
Wywłaszczeni z miejsca. O audiowizualności miasta i problemach z tożsamością jego mieszkańców na początku XXI w.
Ewa Łukaszyk:
Krenelaże. Próba nomadyzmu krytycznego
Ewa Niedziałek:
Miasto przyszłości Masdar, czyli w jaki sposób miasto rządzi wyobraźnią
Alicja Głutkowska-Polniak:
Miasto jako miejsce praktyk dizajnerskich
Maria Popczyk:
Miasto/miejsce jako dzieło sztuki. Wprowadzenie
Anna Maj:
Definiowanie miasta i miejsca w wizjach architektonicznych. Rozważania na przykładzie Zakopanego i Manhattanu
Aleksandra Kunce:
Tokijska filiżanka. Miejsce i przyjaźń
Paweł Paszek:
Ciemne światło miejsca. Taormina w doświadczeniu literackim Aleksandra Wata (z nienaukowym post scritpum)
Miłosz Markiewicz:
Przekroczyć człowieka. Uwagi o postantropocentrycznym problemie umiejscowienia
Magdalena Mikrut - Majeranek:
Miasto miejscem nieustannego eksperymentu
Izabela Kujawa:
Shenzhen - miasto z chińskich snów
Brygida Smołka-Franke:
Miasto oczami humanisty. Kilka uwag na temat przemian kulturowych miasta przemysłowego
Aneta Głowacka:
Tożsamość miejsca
Agata Picheń:
Miejsce starca w mieście
Anna Bugajna:
Wpływ miasta na tożsamość i twórczość Franka O'Hary
Rafał Kowalski:
Miasto jako nieuchronność. Miasto fantasy
Grażyna Pietruszewska-Kobiela:
Ontologiczne ramy płócien. Znaki przestrzeni mieszczaństwa holenderskiego - na podstawie eseistyki Zbigniewa Herberta

Innym zapisem

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version