główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
  Gremium recenzentów:
Recenzenci opiniujący teksty nadesłane:

Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Jacek Gutorow (Uniwersytet Opolski)
Michał Hanczakowski (Univerzita Palackého v Olomouci)
Sam H Hawkins (Indian River State College, State of Florida)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Gerard Kilroy (University College London oraz Campion Hall, University of Oxford)
Adriana Madej-Stang (Uniwersytet Warszawski)
Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
Jana Raclavská (Ostravská Univerzita)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Elżbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)
Izolda Topp-Wójtowicz (Uniwersytet Wrocławski)
Kris Van Heuckelom (Katholieke Universiteit Leuven)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version