Anthropos? 2-3 (2-3) 2003 ISSN 1730 - 9549

Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury
przy Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Śląskiego

 

Notki o autorach:

 

Aleksandra Kunce, doktor nauk humanistycznych; adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Kultury Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Opiekun naukowy Koła Filozofii Kultury. Zainteresowania naukowe: problematyka antropologii i filozofii kultury. Autorka książki Tożsamość i postmodernizm (Warszawa 2003).

Beata Mytych, doktor nauk humanistycznych. Adiunkt w Zakładzie Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się problemami teorii i historii literatury. Autorka tekstów w czasopismach i pracach zbiorowych.

Małgorzata Zdechlik, studentka III roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i I roku muzykologii. Zajmuje się problematyką historii kultury.

Ewelina Pępiak, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Publicystka. Współtwórca projektu Miasto w Siemianowicach Śląskich. Redaktor Miesięcznika "Miasto".

Agnieszka Wawrzkiewicz, studentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim.

Martyna Markowska, studentka IV roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (specjalność filozofia i kulturoznawstwo). Zajmuje się problematyką etyki i antropologii.

Wójcik Anna, studentka V roku Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, o specjalności Filmoznawstwo. Czynnie zajmuje się Nowymi Mediami i teatrem.

Sebastian Jakobschy, Magister religioznawstwa, doktorant IV roku w Instytucie Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, student studiów podyplomowych z historii. Przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką prof. dr hab. Łukasza Trzcińskiego. Przedmiot naukowych zainteresowań: trening umysłu w buddyzmie mahajana, kosmologia buddyjska. Autor tekstów opublikowanych w czasopismach: „Kwartalnik Religioznawczy Nomos”, „The Peculiarity of Man”, „Przegląd Religioznawczy”.

Marta Ples, studentka IV roku Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (specjalność filozofia i kulturoznawstwo). Zajmuje się problematyką etyki i antropologii.

Paweł Ciepliński, student V roku Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, specjalność: Teoria i Historia Kultury.

Monika Gnieciak, magister socjologii, student V roku Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, specjalność: Teoria i Historia Kultury. Doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych.

Michał Dzionek, student V roku Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, specjalność: Filmoznawstwo.

Wojciech Ziółkowski, student V roku Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim, specjalność: Teoria i Historia Kultury i II roku Socjologii Reklamy i Komunikacji Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UŚ.

powrót do strony głównej