Anthropos? 2-3 (2-3) 2003 ISSN 1730 - 9549

Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury
przy Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Śląskiego

CO TO JEST ANTHROPOS?

Pismo Anthropos? jest projektem, który wypływa ze zdziwienia nad Człowiekiem i Kulturą. Ścieżki poznawcze, którym ufamy, plasują się w perspektywie antropologii i filozofii kultury. Konkret i abstrakcja jednoczą się w celu odkrywania bądź kreowania "prawdy" o człowieku w kulturze. Podążamy za istotowym pytaniem "Czym jest człowiek?", ale i za postmodernie osłabioną refleksją nad tym "Jak jest człowiek?" i "Jakie konteksty tworzą ja/nie-ja?".

Zapraszamy do antropologicznej podróży!
Redakcja

Numer powstawał przy wspólpracy wielu członków KN Filozofii Kultury i nie tylko.

REDAKCJA: Koło Naukowe Filozofii Kultury, Aleksandra Kunce (red. naukowa);
ADRES REDAKCJI: Koło Naukowe Filozofii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski, Pl. Sejmu Śl. 1, 40-032 Katowice