Opiekun merytoryczny - dr Aleksandra Kunce

Władze koła:
Przewodnicząca - Agnieszka Wawrzkiewicz
Zastępca przewodniczącej - mgr Joanna Czyż
Sekretarz - Agata Liniany
Skarbnik - Dobrochna Kruk

Koło Filozofii Kultury zrzesza przede wszystkim studentów kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego, ale jest także otwarte na przedstawicieli kierunków pokrewnych. Wiąże się to z podejściem interdyscyplinarnym koła, wyznaczonym perspektywą antropologiczną. Koło stawia sobie za cel pogłębianie wiedzy dotyczącej problematyki teoretyczno-kulturowej. Zagadnienia podejmowane w roku akademickim 2002/2003 dotyczą Innego, Tego Samego, Obcego w europejskiej refleksji antropologicznej. Działania koła koncentrują się wokół konwersatoriów, wykładów, udziału w konferencjach, przygotowania publikacji. Seminaria zorganizowane dotychczas dotyczyły problematyki Innego w koncepcji Levinasa i rozumienia natury człowieka w ujęciach Rousseau'a i de Sade'a, jak również obcości ciała ludzkiego. Obecnie prace koła koncentrują się wokół redagowania pisma internetowego "Anthropos?" (półrocznik, numer pierwszy - kwiecień 2003, drugi i trzeci numer - styczeń 2004). Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez koło. W roku akademickim 2003/2004 odbyły się spotkania poświęcone etyce humanistycznej Ercha Fromma oraz kulturze hiszpańskiej.

Historia:

Koło powstało w listopadzie 2002 roku. Koło Naukowe Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego powstalo 29 listopada 2003 roku. Inicjatorami przedsięwzięcia są studenci kulturoznawstwa. Skład założycielski Koła jest następujący: Paweł Ciepliński, Joanna Czyż, Monika Gnieciak, Dobrochna Kruk, Agata Liniany, Ewelina Pępiak, Marta Waseńczuk, Agnieszka Wawrzkiewicz, Wojciech Ziółkowski.

Informacje dla autorów:

Chętnych do uczestnictwa w projekcie "Anthropos?" zapraszamy do współpracy poprzez nadsyłanie tekstów. Teksty należy kierować mailem: filozofia_kultury@interia.pl lub przekazać wydruk i dyskietkę do dr Aleksandry Kunce (Zakład Teorii i Historii Kultury, Uniwersytet Śląski, pok. 302, Pl. Sejmu Śl. 1, Katowice, 40-032) lub do Agnieszki Wawrzkiewicz, studentki IV roku kulturoznawstwa (Koło Filozofii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze, Pl. Sejmu Śl. 1, Katowice 40-032).

Zobacz też informacje o KONKURSIE!

Powrót do strony głównej