4-5 (4-5) 2005   ISSN 1730-9549

Pismo Koła Naukowego Filozofii Kultury
przy Wydziale Filologicznym
Uniwersytetu Śląskiego

CO TO JEST ANTHROPOS?

Pismo Anthropos? jest projektem, który wypływa ze zdziwienia nad Człowiekiem i Kulturą. Ścieżki poznawcze, którym ufamy, plasują się w perspektywie antropologii i filozofii kultury. Konkret i abstrakcja jednoczą się w celu odkrywania bądź kreowania "prawdy" o człowieku w kulturze. Podążamy za istotowym pytaniem "Czym jest człowiek?", ale i za postmodernie osłabioną refleksją nad tym "Jaki jest człowiek?" i "Jakie konteksty tworzą ja/nie-ja?".

Zapraszamy do antropologicznej podróży!
Redakcja

 

Wydawca: Koło Naukowe Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Redaktor naczelny: Aleksandra Kunce

Adres redakcji: Pl. Sejmu Śl. 1, 40-032 Katowice

e-mail: anthropo@us.edu.pl lub filozofia_kultury@interia.pl

 


Design by qml ©