Opiekun merytoryczny - dr Aleksandra Kunce


Władze koła:
Przewodnicząca - Martyna Markowska
Zastępca przewodniczącej - Maria Witt
Sekretarz - Piotr Bogalecki
Skarbnik - Małgorzata Łuczak

 

Członkowie:

Piotr Bogalecki, Małgorzata Łuczak, Martyna Markowska, Katarzyna Pawlik, mgr Ewelina Pępiak, Marta Ples, mgr Adam Sieroń, Agnieszka Wawszkiewicz, Maria Witt, Anna Wyparło, mgr Wojciech Ziółkowski

Przeczytaj najnowszy numer pisma "Anthropos?"


Koło Naukowe Filozofii Kultury zrzesza przede wszystkim studentów kulturoznawstwa, międzywydziałowych studiów humanistycznych, doktorantów Wydziału Filologicznego. Perspektywa antropologiczna, którą koło obrało za platformę ideową, orientuje interdyscyplinarnie. Celem jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i kreowanie wnikliwych prób interpretacji zdarzeń kulturowych. Koło zostało założone w listopadzie 2002 roku i w pierwszym roku 2002/2003 swą działalność skoncentrowało na organizowaniu seminariów podejmujących problematykę Innego, Tego Samego, Obcego w europejskiej refleksji antropologicznej. Wśród przywoływanych i interpretowanych autorów znaleźli się więc Levinas, Foucault, Derrida czy Rousseau, a także Hegel, Nietzsche. Pośród wątków obecna była tożsamość człowieka, ciało ludzkie w estetyce, problem natury ludzkiej. Jednocześnie członkowie Koła organizowali wykłady gościnne (na temat obcości w kulturze Dalekiego Wschodu), uczestniczyli w konferencjach naukowych, organizowali wystawy, pracowali na przygotowaniem pierwszego numeru pisma naukowego Koła „Anthropos?” (półrocznik, numer pierwszy – kwiecień 2003). W następnym roku prace Koła związane były głównie z seminariami poświęconymi kulturze hiszpańskiej, estetyce japońskiej, ale również etyce życia. Pojawiały się więc w przestrzeni mentalnej hasła-klucze: Ortega y Gasset, Fuentes, Barthes, Benedict, haiku, Oshima czy Schweizer. W tym też roku ogłoszono konkurs poświęcony idei Europy. Wzorem lat ubiegłych studenci włączali się w działalność konferencyjną, wystawową. W roku 2004 wydano też kolejne skomasowane dwa numery ogólnopolskiego pisma. W bieżącym roku akademickim 2004/2005 Koło pracuje nad projektem TABU, co przekłada się na seminaria, wystawy i planowaną konferencję poświęconą tej problematyce. Wydano ponadto prezentowane obecnie kolejne numery pisma, w którym przedstawiane są prace pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów, studentów.

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło.

Dołącz do nas!


Historia:

Koło Naukowe Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego powstalo 29 listopada 2003 roku. Inicjatorami przedsięwzięcia są studenci kulturoznawstwa. Skład założycielski Koła jest następujący: Paweł Ciepliński, Joanna Czyż, Monika Gnieciak, Dobrochna Kruk, Agata Liniany, Ewelina Pępiak, Marta Waseńczuk, Agnieszka Waszkiewicz, Wojciech Ziółkowski.


Informacje dla autorów:

Chętnych do uczestnictwa w projekcie "Anthropos?" zapraszamy do współpracy poprzez nadsyłanie tekstów. Teksty należy kierować mailem: anthropo@us.edu.pl lub filozofia_kultury@interia.pl lub przekazać wydruk i dyskietkę do dr Aleksandry Kunce (Zakład Teorii i Historii Kultury, Uniwersytet Śląski, pok. 302, Pl. Sejmu Śl. 1, Katowice, 40-032) lub do Martyny Markowskiej, studentki V roku MISH (Koło Filozofii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze, Pl. Sejmu Śl. 1, Katowice 40-032).


Design by qml ©

powrót do strony głównej