główna anthropos? teksty autorzy recenzenci konkurs naukowy archiwum
Gremium recenzentów:

Recenzenci opiniuj±cy poszczególne teksty do periodyku "Anthropos?":

Marek Drwięga, dr hab. (Uniwersytet Jagielloński)
Zbigniew Kadłubek, dr (Uniwersytet ¦l±ski)
Krystyna Kłosińska, prof. dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)
Aleksandra Kunce, dr (Uniwersytet ¦l±ski)
Tadeusz Miczka, prof. zw. dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)
Aleksander Nawarecki, prof. dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)
Józef Olejniczak, prof. dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)
Tadeusz Rachwał, prof. dr hab. (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)
Tadeusz Sławek, prof. zw. dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)
Stefan Szymutko, prof. dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)
Anna Węgrzyniak , dr hab. prof. AHT (Akademia Humanistyczno-Techniczna)
Bogdan Zeler, prof. dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy recenzenci konkurs naukowy archiwum