główna anthropos? teksty autorzy recenzenci konkurs naukowy archiwum
 
Spis treści:

BLISKO CIAŁA
Tadeusz Miczka:
Esej o dwudziestowiecznych przygodach ciała
Iwona Słomak:
Ciało a (nie tylko ignacjańskie) ćwiczenia duchowne. Św. Jan od Krzyża - św. Ignacy Loyola - o. Hilarion od Najświętszego Sakramentu
Magdalena Kubica:
Ekscyzja. Antropologiczne kontrowersje i globalne dylematy społeczne

CIAŁO PRZESTRZENI
Aleksander Nawarecki:
Moczka. Z fenomenologii śląskiego ducha
Tadeusz Sławek:
Katowice/Lalka (Esej na głos i kontrabas - Tadeusz Sławek, Bogdan Mizerski)
Aleksandra Kunce:
Czy etnos może być przestronny?

CIAŁO LITERATURY
Mieczysław Dąbrowski:
Melancholijne dialogi Różewicza
Jarosław Ławski:
O interpretacji kuriozalnej
Patrycja Hładoń:
Wbrew lekturowej tradycji - o ciele i cielesności w Chamie Elizy Orzeszkowej
Martyna Markowska:
Językowy obraz bólu istnienia w "Biesach" Marii Komornickiej
Anna Kapusta:
Of(e/a)lliczność? Język "kobiecości" Stanisława Wyspiańskiego

CIAŁO WIEDZY
Marek Drwięga:
Człowiek w filozofii arystotelesowskiej
Krzysztof Koźmiński:
Carl Schmitt na tle doktryny rewolucyjnego konserwatyzmu
Zofia Maria Cielątkowska:
Postać oraz struktura w nauce na podstawie "La structure du comportement" Maurice'a Merleau-Ponty'ego
Dariusz Kulas:
Wiedza i społeczeństwo

CIAŁO SPOŁECZNE
Zbigniew Kadłubek:
Last call. aforyzmy i fragmenty dziennika Gottholda Klaebera
Tadeusz Miczka:
Kultura w stylu KISS. Pierwsze, czyli proste - Keep it simple, stupid?
Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak:
Inność w potrzasku. Kilka refleksji o "innym" ponowoczesnym
Jakub Przybyła:
Pojęcie choroby psychicznej w perspektywie koncepcji zatargu J - F. Lyotarda

do góry


główna anthropos? teksty autorzy recenzenci konkurs naukowy archiwum