główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów warsztaty naukowe archiwum

Jerozolima, 2009, fot. Dariusz Kulas.


Kair, 2009, fot. Dariusz Kulas.


Jerozolima, 2009, fot. Dariusz Kulas.


Kair, 2009, fot. Dariusz Kulas.

 

CO TO JEST ANTHROPOS?

Czasopismo Naukowe "Anthropos?" jest afiliowane przy Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Humanistyczne czasopismo "Anthropos?" (ISSN 1730-9549), które powstało w 2002 roku, szczególny nacisk kładzie na problematykę kulturoznawczą. Ścieżki poznawcze, którym ufamy, plasują się w perspektywie antropologii i filozofii kultury. Projekt ten wypływa ze zdziwienia nad Człowiekiem i Kulturą. Podążamy za istotowym pytaniem "Czym jest człowiek?", ale i za postmodernistycznie osłabioną opowieścią o tym, jakie konteksty tworzą ja/nie-ja.

"Anthropos?" jest czasopismem naukowym, które misyjnie traktuje status open-access. Wszystkie teksty (opublikowane w czasopiśmie od początku istnienia) są dostępne nieodpłatnie online. Czasopismo Naukowe "Anthropos?" wydawane jest w wersji internetowej i na nośnikach elektronicznych CD. Pierwotną wersją pisma jest wersja internetowa (http://www.anthropos.us.edu.pl).

Dotychczas ukazały się 23 numery pisma. Problematyka ostatnich lat obejmowała m.in.: dom i zakorzenienie, przestrzenie granic, tabu kulturowe, odpowiedzialność, ideę uniwersytetu, ciało, uśmiech i śmiech w kulturze, filozofię miejsca, sztukę życia, novum w narracjach lokalnych.

Teksty publikowane w "Anthroposie?" podlegają procesowi recenzowania z zachowaniem zasad double-blind review process i z poszanowaniem zasad niewystępowania konfliktu między autorem a recenzentem. Czasopismo publikuje listy recenzentów na stronie internetowej. Proces zgłaszania tekstu, recenzowania, a także merytoryczne i techniczne wymogi są zawarte w informacjach dla Autorów.

Redakcja Czasopisma Naukowego  "Anthropos?"
przy Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych:

Redaktor naczelny: dr hab. prof. UŚ Aleksandra Kunce
Sekretarz redakcji: mgr Paweł Paszek
Współpraca: dr Olga Topol, dr Dariusz Kulas, mgr Martyna Markowska

Adres redakcji:
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
e-mail: anthropo@us.edu.pl

Strona oficjalna: http://www.anthropos.us.edu.pl
https://pl-pl.facebook.com/anthropos.czasopismo
https://twitter.com/anthroposUS

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów warsztaty naukowe archiwum