główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów warsztaty naukowe archiwum
  Gremium recenzentów:

Rada Recenzentów opiniuj±cych poszczególne teksty:

Marek Bieńczyk, doc. dr hab. (Polska Akademia Nauk)
Wojciech Dudzik, prof. UW dr hab. (Uniwersytet Warszawski)
Aleksandra Kunce, dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)
ks. Tomasz Kusz, dr (Uniwersytet ¦l±ski)
Aleksander Nawarecki, prof. dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)
Andrzej Nowak, prof. dr hab. (Uniwersytet Warszawski)
Józef Olejniczak, prof. dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)
Dariusz Rott, prof. dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)
Tadeusz Sławek, prof. zw. dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)
Mikołaj Szymański, prof. UW dr hab. (Uniwersytet Warszawski)
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, dr hab. (Uniwersytet ¦l±ski)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów warsztaty naukowe archiwum