główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version
  Gremium recenzentów:

Rada Recenzentów opiniuj±cych poszczególne teksty:

Monika Bakke ( dr, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Mieczysław D±browski (prof. zw. dr hab., Uniwersytet Warszawski)
Jacek Gutorow (dr hab., Uniwersytet Opolski)
Ewa Kosowska (prof. zw. dr hab., Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach)
Aleksandra Kunce (dr hab., Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach)
Tadeusz Miczka (prof. zw. dr hab., Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach)
Józef Olejniczak (prof. zw. dr hab. , Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach)
Sonia Rose (prof. dr, Université de Toulouse-Le Mirail)
Tadeusz Sławek (prof. zw. dr hab., Uniwersytet ¦l±ski)
Andrzej Staniszewski (prof. zw. dr hab. , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Lidia Wi¶niewska (prof. UKW dr hab., Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version