główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version
 
Spis treści:

I. Granice i przestrzenie kultury
Tadeusz Sławek:
Pies Odysa. Dwa eseje na głos i kontrabas
Marta Olszewska:
O przestrzeni: na progu doświadczania
Adam Pisarek:
Przekroczyć gościnność. O granicach domu i państwa
Magdalena Kłosińska:
Granice miejskości
Aleksandra Kunce:
Czy narracja o granicy kulturowej może zmieniać świat więzi?
Zbigniew Kadłubek:
Granice w Cascais
Zygmunt Woźniczka:
Górny Śląsk jako region wielu granic - uwagi historyka
Olga Topol:
Mind (the) gap. O graniczności Londynu
Tomasz Bielak:
Trolling, Freepolboks, Broadcast Yourself! - granice i przekroczenia w mediach najnowszych
Maria Popczyk:
Przestrzenne praktykowanie muzeum

II. Granice i przestrzenie literatury
Józef Olejniczak:
Granice (w badaniach literackich)
Ewelina Pępiak:
Być jednocześnie po obu stronach - rozważania nad książką Borderlands/La Frontera. The New Mestiza Glorii Anzaldúy
Zygmunt Ziątek:
Po raz drugi w dolinie małej wody. Granice świata Stanisława Młodożeńca
Jarosław Ławski:
"Trochę dzika..." Granice i przekroczenia Marii Konopnickiej
Joanna Szydłowska:
Pogranicze na talerzu. Rytuał konsumpcji jako wzór kultury i nośnik tożsamości pojałtańskiego pogranicza (Bambino Ingi Iwasiów)
Zdzisław Marcinów:
W pułapce Oksymoronu. Od małej stabilizacji do narodzin wampira
(o Człowieku epoki Ireneusza Iredyńskiego)
Iwona Gralewicz-Wolny:
Keine Grenzen? O swobodzie wypowiedzi w poezji Mirona Białoszewskiego

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version