główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version
  Gremium recenzentów:

Rada Recenzentów opiniuj±cych poszczególne teksty:

Jacek Gutorow (prof. UO dr hab., Uniwersytet Opolski)
Andrzej Hejmej (prof. UJ dr hab., Uniwersytet Jagielloński)
Zbigniew Kadłubek (dr hab., Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach)
Aleksandra Kunce (prof. U¦ dr hab., Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach)
Jarosław Ławski (prof. UwB dr hab., Uniwersytet w Białymstoku)
Aleksander Nawarecki (prof. dr hab., Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach)
Tadeusz Sławek (prof. zw. dr hab., Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach)
Andrzej Staniszewski (prof. zw. dr hab. , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Marek Wilczyński (prof. UG dr hab., Uniwersytet Gdański)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version