główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version
 
Spis treści:

I. DOM - OIKOLOGIA
Tadeusz Sławek:
Gdzie? Rozważania oikologiczne
Gabriela Marszołek:
Domostwo ziemi. Oikologicznie o płynności miejsc
Wojciech Kruszelnicki:
"Na powrót zadomowić się w świecie". O romantyzmie jako filozofii sztuki życia (z krytycznym odniesieniem do myśli Nietzschego)
Aleksandra Kunce:
Dom - na szczytach lokalności
Dariusz Kulas:
Dom - to, co istotne
Adam Pisarek:
W obronie "człowieka lokalnego". Lokalność i mobilność wobec praktyk gościnności

II. DOM - MIEJSCA
Maria Popczyk:
Ekspozycja muzealna a problem zadomowienia
Mariusz Jochemczyk:
Dom z piasku i mgły
Maria Rogińska:
Zadomowić się w "świecie" Oblicza przestrzeni w opowieściach rosyjskich prawosławnych
Joanna Szydłowska:
Retoryka rzeczy a proces zadomowienia w przestrzeniach pojałtańskiego Okcydentu
Jacek Kurek:
Odrąbana gałązka i piekielny żar. Śląski krajobraz w oczach Polaków na przełomie XIX i XX wieku
Martyna Markowska:
Skandynawia - domostwo design. Inspiracje wodą we współczesnej sztuce użytkowej krajów nordyckich
Magdalena Kłosińska:
Doświadczenie Sztokholmu: dom zaadoptowany

III. DOM - PISMO
Ewa Łukaszyk:
Śmiertelność, zasiedzenie, autochtonizm. Kryptoteologia i kryptoantropologia w powieściach José Saramago
Paweł Paszek:
Pozasłowny dom - ontologia podmiotu Samuela Becketta
Leszek Zwierzyński:
Zakorzenić się głębiej niż pustka - Słowackiego projekt kosmicznego zamieszkiwania
Zygmunt Ziątek:
Zadomowiony w bezdomności? Przypomnienie Zygmunta Trziszki (1936-2000)
Beata Nowacka:
Dom reportera
Monika Wiszniowska:
"Wilczy notes" - literacki dom na Wyspach Sołowieckich
Monika Bednarczyk:
Gdzie jest dom w "Ogrodach" Jarosława Iwaszkiewicza?

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów archiwum   english version