Teksty Autorzy Uniwersytet Linki Forum

 

Pismo Anthropos? jest projektem, który wypływa ze zdziwienia nad Człowiekiem i Kulturą. Ścieżki poznawcze, którym ufamy, plasują się w perspektywie antropologii i filozofii kultury. Konkret i abstrakcja jednoczą się w celu odkrywania bądź kreowania "prawdy" o człowieku w kulturze. Podążamy za istotowym pytaniem "Czym jest człowiek?", ale i za postmodernie osłabioną refleksją nad tym "Jak jest człowiek?" i "Jakie konteksty tworzą ja/nie-ja?".

Zapraszamy do antropologicznej podróży!

Redakcja

 

REDAKCJA: Koło Naukowe Filozofii Kultury, Aleksandra Kunce (red. naukowa);  ADRES REDAKCJI: Koło Naukowe Filozofii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze, Uniwersytet Śląski, Pl. Sejmu Śl. 1, Katowice, 40-032, e-mail: filozofia_kultury@interia.pl

Kontakt || KN Filozofii Kultury || Administracja strony: Wojciech Ziółkowski

Katowice kwiecień 2003