główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów archiwum   english version
INFORMACJE DLA AUTORÓW

W 2013 roku Czasopismo Naukowe "Anthropos?" będzie obchodziło dziesięciolecie działalności.

Z tej okazji następne numery 20 i 21 dotyczyć będą SZTUKI ŻYCIA.

Chodzi nam o zwrócenie uwagi na wartość tego, jak żyjemy i wokół jakich wartości budujemy swoje życie. Humanistyka, podejmując pytanie "Czym jest człowiek?", powinna koncentrować się na zrozumieniu sposobów życia, na wnikaniu w praktyki lokalne, na wskazaniu wartości, za którymi idą czyny i myśli. Metamorfozy życia - od administrowania do mądrości, metamorfozy projektów filozoficznych czy antropologicznych, metamorfozy myślenia o domowej przestrzeni - to niektóre ze sfer rozważań, które proponujemy.

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania tekstów do dnia 30 maja wraz z krótkim abstraktem w języku angielskim i notką o autorze (anthropo@us.edu.pl).

Jednocześnie prosimy o przygotowanie tekstu zgodnie z wymogami formalnymi (tekst maksymalnie o objętości ok. 20 tys. znaków wraz z przypisami; czcionka Times New Roman 12; odstępy 1,5; przypisy na końcu dokumentu; zapisywanie wyrazów obcojęzycznych kursywą, zapisywanie tytułów pojawiających się w tekście w cudzysłowie; zapisywanie cytatów w tekście również w cudzysłowie)

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonania wyboru w przypadku nadesłania znacznej liczby tekstów. Jednocześnie informujemy, że nadesłane teksty podlegają procesowi recenzowania z zachowaniem zasad blind review process i z poszanowaniem zasad niewystępowania konfliktu między autorem a recenzentem.

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów archiwum   english version