główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów archiwum   english version
 

Czasopismo Naukowe "Anthropos?" przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Czasopismo Naukowe "Anthropos?" jest afiliowane przy Instytucie Nauk o Kulturze
i Studiów Interdyscyplinarnych (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach).

Humanistyczne czasopismo "Anthropos?" (ISSN 1730-9549), które powstało w 2002 roku, szczególny nacisk kładzie na problematykę kulturoznawczą. Ścieżki poznawcze, którym ufamy, plasują się w perspektywie antropologii i filozofii kultury. Projekt ten wypływa ze zdziwienia nad Człowiekiem i Kulturą. Podążamy za istotowym pytaniem "Czym jest człowiek?", ale i za postmodernistycznie osłabioną opowieścią o tym, jakie konteksty tworzą ja/nie-ja.

"Anthropos?" jest czasopismem naukowym, które misyjnie traktuje status open-access. Wszystkie teksty (opublikowane w czasopiśmie od początku istnienia) są dostępne nieodpłatnie online. Czasopismo Naukowe "Anthropos?" wydawane jest w wersji internetowej i na nośnikach elektronicznych CD. Pierwotną wersją pisma jest wersja internetowa (http://www.anthropos.us.edu.pl).

Dotychczas ukazały się 23 numery pisma. Problematyka ostatnich lat obejmowała m.in.: dom i zakorzenienie, przestrzenie granic, tabu kulturowe, odpowiedzialność, ideę uniwersytetu, ciało, uśmiech i śmiech w kulturze, filozofię miejsca, sztukę życia, novum w narracjach lokalnych.

Teksty publikowane w "Anthroposie?" podlegają procesowi recenzowania z zachowaniem zasad double-blind review process i z poszanowaniem zasad niewystępowania konfliktu między autorem a recenzentem. Czasopismo publikuje listy recenzentów na stronie internetowej. Proces zgłaszania tekstu, recenzowania, a także merytoryczne i techniczne wymogi są zawarte w informacjach dla Autorów.

Redakcja Czasopisma Naukowego  "Anthropos?"
przy Instytucie Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych:

Redaktor naczelny: dr hab. prof. UŚ Aleksandra Kunce
Sekretarz redakcji: mgr Paweł Paszek
Współpraca: dr Olga Topol, dr Dariusz Kulas, mgr Martyna Markowska

Adres redakcji:
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny
Uniwersytet Śląski w Katowicach,
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
e-mail: anthropo@us.edu.pl

Strona oficjalna: http://www.anthropos.us.edu.pl
https://pl-pl.facebook.com/anthropos.czasopismo
https://twitter.com/anthroposUS

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów archiwum   english version