główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów archiwum   english version
  Gremium recenzentów:

Rada Recenzentów opiniuj±cych poszczególne teksty:

Prof. UAM dr hab. Monika Bakke (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)
Dr Marzenna Jakubczak (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy SWPS we Wrocławiu)
Prof. U¦ dr hab. Maria Popczyk (Uniwersytet ¦l±ski w Katowicach)
Prof. zw. dr hab. Ewa Rewers (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu)
Prof. zw. dr hab. Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Prof. dr hab. Lidia Wi¶niewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
w Bydgoszczy)
Prof. PAN dr hab. Zygmunt Zi±tek (Polska Akademia Nauk)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów archiwum   english version