główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów archiwum   english version
 
Spis treści:

I. ODPOWIEDZIALNIE O CHOROBIE UNIWERSYTETU I INTELEKTUALISTACH
Mieczysław Dąbrowski:
Chory uniwersytet
Tadeusz Sławek:
Autonomia, integralność, uniwersytet
Joanna Laskowska:
Pomiędzy specjalistą i humanistą - rola uniwersytetu w kształtowaniu współczesnej gospodarki
Dariusz Kulas:
Per aspera ad astra - rzecz o odpowiedzialności wobec uniwersytetu
Ewa Łukaszyk:
Cnota omylności. O miejscu intelektualisty w kulturze

II. ODPOWIEDZIALNIE O MIEJSCU I WSPÓLNOCIE
Anna Barcz:
Przyroda - bliska czy daleka? Ekokrytyka i nowe sposoby poetyki odpowiedzialności za przyrodę w literaturze
Gabriela Marszołek:
Pasja i odpowiedzialność. Gary Snyder o Dymiącej Górze
Aleksandra Kunce:
Lokalnie i odpowiedzialnie. Miejsca w metropolii - Barcelona i Paryż
Andrzej Sarnacki:
Odpowiedzialność za swój los w "kulturze milczenia" według Paulo Freire
Marek Drwięga:
Wszystko to dzieje się na innej scenie. Podmiotowość w psychoanalizie Jacques`a Lacana i kwestia odpowiedzialności oraz motywów działania
Krzysztof Koźmiński:
Komunitaryzm jako liberalizm odpowiedzialny - filozofia dobra Charlesa Taylora
Katarzyna Szkaradnik:
Wspólnota małego miasta a odpowiedzi(alność) wysztudyrowanych - wokół myśli i rodzinnych stron Jana Szczepańskiego

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów archiwum   english version