główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
 

Czasopismo "Anthropos?" (ISSN 1730-9549) jest indeksowane w bazach naukowych:

Central and Eastern European Library, CEEOL
http://www.ceeol.com

The Central European Journal of Social Science and Humanities, CEJSH
http://cejsh.icm.edu.pl

Philosophy in Europe PHILOS-L Archives
http://listserv.liv.ac.uk

Electronic Journals Library. Social Science Research Center Berlin
http://www.wzb.eu/en/library

Lista czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B) 
http://www.nauka.gov.pl

Universitätsbibliothek Heidelberg - Elektronische Zeitschriftenbibliothek Heidelberg
http://www.ub.uni-heidelberg.de

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki
http://www.depot.ceon.pl

Polska Bibliografia Naukowa, POL-index, POL-on
https://pbn.nauka.gov.pl

IC Journal Master List
http://journals.indexcopernicus.com


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version