główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
 

Czasopismo "Anthropos?" przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Czasopismo "Anthropos?" jest afiliowane przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych).
W humanistycznym czasopiśmie "Anthropos?" (ISSN 1730-9549), którego projekt powstał w 2002 roku, szczególny nacisk kładziony jest na problematykę kulturową. Ścieżki poznawcze, którym ufamy, plasują się w perspektywie badań kulturoznawczych, antropologii i filozofii kultury. Projekt ten wypływa ze zdziwienia nad Człowiekiem i Kulturą. Podążamy za istotowym pytaniem "Czym jest człowiek?", ale i za osłabioną opowieścią o tym, jakie konteksty tworzą ja/nie-ja. "Anthropos?" jest czasopismem naukowym, w którym misyjnie traktuje się status open-access. Wszystkie teksty, opublikowane w czasopiśmie od początku istnienia, są dostępne online nieodpłatnie. Monograficzne numery czasopisma są wydawane w wersji internetowej (ISSN 1730-9549) i na nośnikach elektronicznych CD (ISSN 1689-720X). Pierwotną wersją pisma jest wersja internetowa (http://www.anthropos.us.edu.pl).

W latach 2003-2018 ukazało się 27 numerów czasopisma. Problematyka ostatnich lat obejmowała m.in.: codzienność; doświadczenie; dom i zakorzenienie; przestrzenie granic; tabu kulturowe; odpowiedzialność; ideę uniwersytetu; ciało; uśmiech i śmiech w kulturze; filozofię i antropologię przestrzeni; sztukę życia; novum w narracjach lokalnych; miasto i miejsce; to, co "na uboczu"; podróż do źródła; bycie w ruchu.

Teksty publikowane w "Anthroposie?" podlegają procesowi recenzowania z zachowaniem zasad double-blind review process i z poszanowaniem zasad niewystępowania konfliktu między autorem a recenzentem. Czasopismo publikuje listy recenzentów na stronie internetowej. Proces zgłaszania tekstu, recenzowania, a także merytoryczne i techniczne wymogi są zawarte w informacjach dla Autorów.

Zasady etyki publikacyjnej: patrz PDF.

Redakcja czasopisma "Anthropos?":
Redaktor naczelny: Aleksandra Kunce
Sekretarz redakcji: Paweł Paszek 
Rada "Anthropos?": Magdalena Abraham-Diefenbach (Niemcy), Dariusz Kulas (Polska), Ewa Łukaszyk (Holandia), Tadeusz Miczka (Polska), Ekaterina Nikitina (Rosja), Krystyna Paradowska (Meksyk), Tadeusz Sławek (Polska), Olga Topol (Wielka Brytania)

Adres redakcji:
"Anthropos?"
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych
Wydział Filologiczny 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Plac Sejmu Śląskiego 1
40-032 Katowice
e-mail: anthropo@us.edu.pl

Strona oficjalna: http://www.anthropos.us.edu.pl
https://www.facebook.com/anthropos.czasopismo
https://twitter.com/anthroposUS

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version