główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
  Gremium recenzentów:
Recenzenci opiniujący teksty nadesłane:

Tomasz Bielak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Maria Korusiewicz (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Yuri Kvashnin (Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences)
Ewa Łukaszyk (Universiteit Leiden)
Marianna Michałowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Andrzej Sarnacki (Akademia Ignatianum w Krakowie)
Mateusz Szubert (Uniwersytet Opolski)
Joanna Szymajda (Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version