główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
 
Spis treści:

Numer 27
W RUCHU

Jadwiga Zimpel:
Ruch deleuzoguattariańskiej maszyny wojennej i trwanie miasta
Aleksandra Kunce:
Post-fabryka. O transformacji miejsca
Krystyna Paradowska:
W poszukiwaniu dobrego życia: refleksje autopojetyczne
Frank A. Salamone:
A comparison of Italian immigration to Rochester, NY, before and after WWII
Anna Maj:
Dyspozytyw w ruchu. O percepcji w podróży
Barbara Orzeł:
Szybko, szybciej... O "prędkości" konsumpcji w świetle prawa Moore'a
Natalia Grabka:
Przejście graniczne między Wschodem a Zachodem. Fascynacja japońską kulturą w filmach Doris Dörrie
Alicja Głutkowska-Polniak:
Między trwałością a zmiennością. Moda w perspektywie estetycznej
Karolina Pospiszil:
Literatury przepływów? Kilka uwag o literaturach etnolektalnych
Ewa Sychowska:
Jukace gonią po Żywcu. Tradycja dziadów żywieckich jako symbol tożsamości regionalnej
Barbara Zwolińska:
Tożsamość w ruchu (w) przestrzeni Berlina i Budapesztu (na podstawie
W podróży
Sándora Máraia oraz Pamięci Pétera Nádasa”)
Anna Szumiec:
Bohater o „stopach z wiatru”. O ruchu w twórczości Tomasza Różyckiego - Dwanaście stacji, Bestiarium, Tomi. Notatki z miejsca postoju
Kamila Gieba:
(Bez)ruch przestrzeni w Mieście Archipelagu Filipa Springera
Karolina Najgeburska:
"Słodycz Italii, słodycz miasteczek Toskanii" - podróże włoskie Adama Zagajewskiego
Agata Picheń:
Trudna sztuka pozostania w ruchu
Miłosz Markiewicz:
Nie-obecność denializmu klimatycznego w antropocenie

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version