główna anthropos? teksty autorzy recenzenci koło naukowe archiwum


Koło naukowe filozofii kultury:

Opiekun merytoryczny - dr Aleksandra Kunce

Władze koła:
Przewodnicząca - mgr Martyna Markowska
Zastępca przewodniczącej - mgr Maria Witt
Sekretarz - Piotr Bogalecki
Skarbnik - Małgorzata Łuczak

Członkowie:
Piotr Bogalecki, Michał Kłosiński, Małgorzata Łuczak, mgr Martyna Markowska, Katarzyna Pawlik, mgr Ewelina Pępiak, mgr Marta Ples, mgr Adam Sieroń, Rafał Urbacki, Agnieszka Wawszkiewicz, mgr Maria Witt, mgr Anna Wyparło, mgr Wojciech Ziółkowski.Koło Naukowe Filozofii Kultury zrzesza przede wszystkim studentów kulturoznawstwa, międzywydziałowych studiów humanistycznych, doktorantów Wydziału Filologicznego. Perspektywa antropologiczna, którą koło obrało za platformę ideową, orientuje interdyscyplinarnie. Celem jest pogłębianie wiedzy teoretycznej i kreowanie wnikliwych prób interpretacji zdarzeń kulturowych.

Koło zostało założone w listopadzie 2002 roku i w pierwszym roku 2002/2003 swą działalność skoncentrowało na organizowaniu seminariów podejmujących problematykę Innego, Tego Samego, Obcego w europejskiej refleksji antropologicznej. Wśród przywoływanych i interpretowanych autorów znaleźli się więc Levinas, Foucault, Derrida czy Rousseau, a także Hegel, Nietzsche. Pośród wątków obecna była tożsamość człowieka, ciało ludzkie w estetyce, problem natury ludzkiej. Jednocześnie członkowie Koła organizowali wykłady gościnne (na temat obcości w kulturze Dalekiego Wschodu), uczestniczyli w konferencjach naukowych, organizowali wystawy, pracowali na przygotowaniem pierwszego numeru pisma naukowego "Anthropos?" (półrocznik, numer pierwszy - kwiecień 2003).

W następnym roku prace Koła związane były głównie z seminariami poświęconymi kulturze hiszpańskiej, estetyce japońskiej, ale również etyce życia. Pojawiały się więc w przestrzeni mentalnej hasła-klucze: Ortega y Gasset, Fuentes, Barthes, Benedict, haiku, Oshima czy Schweizer. W tym też roku ogłoszono konkurs poświęcony idei Europy. Wzorem lat ubiegłych studenci włączali się w działalność konferencyjną, wystawową. W roku 2004 wydano też kolejne skomasowane dwa numery ogólnopolskiego pisma.

W roku akademickim 2004/2005 Koło pracowało nad projektem TABU, co przekładało się na wykłady i seminaria dotyczące antropologii tabu czy jego tekstowych realizacji np. w piśmiennictwie Llosy. Inna działalność dotyczyła wystaw, udziału w konferencjach ogólnopolskich. Wydano także kolejne numery pisma, w których przedstawiane są prace pracowników naukowych, doktorantów, absolwentów, studentów.

Obecny rok akademicki 2005/2006 przyniósł kontynuację dociekań wokół tabu i nieobecności, a także organizację konferencji poświęconej tej problematyce. Ponadto skoncentrowano się na wydaniu prezentowanych tu numerów czasopisma i zrealizowaniu przeglądu filmów fińskich i norweskich. Ogłoszono również, wzorem lat poprzednich konkurs na esej zogniskowany wokół tematu "Codzienność wartości-wartość codzienności".

Serdecznie zapraszamy do udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Koło.
Dołącz do nas!Historia:
Koło Naukowe Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego powstalo 29 listopada 2003 roku. Inicjatorami przedsięwzięcia byli studenci kulturoznawstwa. Skład założycielski Koła był następujący: Paweł Ciepliński, Joanna Czyż, Monika Gnieciak, Dobrochna Kruk, Agata Liniany, Ewelina Pępiak, Marta Waseńczuk, Agnieszka Wawszkiewicz, Wojciech Ziółkowski.Informacje dla autorów:
Chętnych do uczestnictwa w projekcie "Anthropos?" zapraszamy do współpracy poprzez nadsyłanie tekstów. Teksty należy kierować mailem: anthropo@us.edu.pl lub filozofia_kultury@interia.pl lub przekazać wydruk i dyskietkę do dr Aleksandry Kunce (Zakład Teorii i Historii Kultury, Uniwersytet Śląski, pok. 302, Pl. Sejmu Śl. 1, Katowice, 40-032) lub do Martyny Markowskiej, studentki V roku MISH (Koło Filozofii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze, Pl. Sejmu Śl. 1, Katowice 40-032).

do górygłówna anthropos? teksty autorzy recenzenci koło naukowe archiwum