główna anthropos? teksty autorzy recenzenci koło naukowe archiwum

Salvador Dali,
The Image Disappears, 1938,
Fundacion Gala-Salvador Dali, Figueras

 

CO TO JEST ANTHROPOS?

Interdyscyplinarny projekt "Anthropos?", który powstał w 2002 roku, jest przedsięwzięciem obejmującym: czasopismo naukowe "Anthropos?" (ISSN 1730-9549), cykl spotkań i wykładów humanistycznych, konferencje, konkursy popularnonaukowe.

Pismo "Anthropos?" jest projektem, który wypływa ze zdziwienia nad Człowiekiem i Kulturą. Ścieżki poznawcze, którym ufamy, plasują się w perspektywie antropologii i filozofii kultury. Konkret i abstrakcja jednoczą się w celu odkrywania bądź kreowania "prawdy" o człowieku w kulturze. Podążamy za istotowym pytaniem "Czym jest człowiek?", ale i za postmodernie osłabioną refleksją nad tym "Jaki jest człowiek?" i "Jakie konteksty tworzą ja/nie-ja?".

Zapraszamy do antropologicznej podróży!
Redakcja

Wydawca: Koło Naukowe Filozofii Kultury przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Redaktor naczelny: Aleksandra Kunce
Adres redakcji: Pl. Sejmu Śl. 1, 40-032 Katowice
e-mail: anthropo@us.edu.pl lub filozofia_kultury@interia.plgłówna anthropos? teksty autorzy recenzenci koło naukowe archiwum