główna anthropos? teksty autorzy recenzenci koło naukowe archiwum
Gremium recenzentów:

Recenzenci opiniuj±cy poszczególne teksty do czasopisma "Anthropos?":

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof. dr hab. Mieczysław D±browski (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Aleksander Nawarecki (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof. dr hab. Wojciech ¦wi±tkiewicz (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof. dr hab. Krzysztof Wieczorek (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof. dr hab. Piotr Wilczek (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof. U¦ dr hab. Andrzej Noras (Uniwersytet ¦l±ski)
Dr hab. Marek Drwięga (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Piotr Mróz (Uniwersytet Jagielloński)
Dr hab. Piotr Skudrzyk (Uniwersytet ¦l±ski)
Dr Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet ¦l±ski)
Dr Aleksandra Kunce (Uniwersytet ¦l±ski)
Dr Beata Mytych-Forajter (Uniwersytet ¦l±ski)
Dr Grażyna Penkowska (Uniwersytet Gdański)
Dr Piotr ¦wiercz (Uniwersytet ¦l±ski)
Dr Leszek Zwierzyński (Uniwersytet ¦l±ski)

do górygłówna anthropos? teksty autorzy recenzenci koło naukowe archiwum