główna anthropos? teksty autorzy recenzenci archiwum

Szkoła dla dzieci Indian Shuar
w Ekwadorze,
fot. Lesław Kłos,
październik 2006.

 

CO TO JEST ANTHROPOS?

Interdyscyplinarny projekt "Anthropos?", który powstał w 2002 roku, jest przedsięwzięciem obejmującym: czasopismo naukowe "Anthropos?" (ISSN 1730-9549), cykl spotkań i wykładów humanistycznych, konferencje, konkursy popularnonaukowe.

Pismo "Anthropos?" jest projektem, który wypływa ze zdziwienia nad Człowiekiem i Kulturą. Ścieżki poznawcze, którym ufamy, plasują się w perspektywie antropologii i filozofii kultury. Konkret i abstrakcja jednoczą się w celu odkrywania bądź kreowania "prawdy" o człowieku w kulturze. Podążamy za istotowym pytaniem "Czym jest człowiek?", ale i za postmodernistycznie osłabioną refleksją nad tym "Jaki jest człowiek?" i "Jakie konteksty tworzą ja/nie-ja?"

Zapraszamy do antropologicznej podróży!
Redakcja

Czasopismo Naukowe "Anthropos?"
Redaktor naczelny: Aleksandra Kunce
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Adres redakcji: Plac Sejmu Śląskiego 1, 40-032 Katowice
e-mail: anthropo@us.edu.pl


główna anthropos? teksty autorzy recenzenci archiwum