główna anthropos? teksty autorzy recenzenci archiwum
Gremium recenzentów:

Recenzenci opiniuj±cy poszczególne teksty do periodyku "Anthropos?":

Prof. zw. dr hab. Tadeusz Miczka (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof. dr hab. Janusz Czerny (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof. dr hab. Andrzej Steciwko (Akademia Medyczna we Wrocławiu, Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu)
Prof. dr hab. Roch Sulima (Uniwersytet Warszawski)
Prof. dr hab. Wojciech ¦wi±tkiewicz (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof. dr hab. Piotr Wilczek (Uniwersytet ¦l±ski)
Prof UKW dr hab. Lidia Wi¶niewska (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
Prof. UG dr hab. Krzysztof Kowalik (Uniwersytet Gdański)
Prof. U¦ dr hab. Stefan Zabierowski (Uniwersytet ¦l±ski)
Dr hab. Piotr Łaciak (Uniwersytet ¦l±ski)
Dr Aleksandra Kunce (Uniwersytet ¦l±ski)
Dr Katarzyna Taras (Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego)

do góry


główna anthropos? teksty autorzy recenzenci archiwum