główna anthropos? teksty autorzy recenzenci archiwum
 
Spis treści:

TOŻSAMOŚĆ, (BEZ)WYDARZENIOWOŚĆ, MELANCHOLIA
Tadeusz Miczka:
Tożsamość człowieka w rzeczywistości wirtualnej
Mieczysław Dąbrowski:
Ponowoczesna melancholia. Modelowanie rozumienia
Szymon Kostek:
Bezwydarzeniowość i wydarzeniowość. Jean Baudrillard wobec wydarzeń z 11 września 2001 roku

RELACJE, DOŚWIADCZANIE
Tadeusz Sławek:
Przed-teo, za-logia. Stanisława Dróżdża teologia przyimków
Wojciech Pałasz:
Starość - pomyłka genetyczna czy dar Boga? Komparatystyka genetyczno - egzegetyczna
Aleksandra Kunce:
Intymność
Jacek Kurek:
Wyobraźnia jako źródło historyczne
Zbigniew Kadłubek:
Dafne (List do Pani Prof. Rosanny Mezzapessa)

POZNANIE I SZTUKA
Aleksander Nawarecki:
Dalida. O muzyce i anagramach Zbigniewa Herberta
Anita Wata:
Poemat o utraconym człowieczeństwie...
Agnieszka Wesołowska:
Sztuka jako rodzaj poznania. O polemice Herberta z Tatarkiewiczem o poetycką teorię poznania
Piotr Bogalecki:
Po. Pojąkiwanie po "Jestem" Doroty Kędzierzawskiej

CODZIENNOŚĆ W OBRAZACH
Anna Gasz:
Codzienność widziana przez optykę wartości
Jerzy Stachowicz:
Fotoimpreza - wokół fotografii cyfrowej
Karolina Pawlik:
Siedem cudów świata - siedem dni w Szanghaju
Magdalena Witek:
O nowej religijności

INNOŚĆ I TERAZ
Jakub Bartoszewski:
Analiza syntetyczna teizmu socjologicznego Petera Bergera
Honorata Gruchlik:
Inność a obcość w kontekście filozoficznym
Paweł Nierodka:
Don Quijote a Sancho Pansa - rozważania o estetyce recentywistycznej
Agata Bratek:
Filozoficzno-społeczne źródła feminizmu liberalnego

do góry


główna anthropos? teksty autorzy recenzenci archiwum