główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów warsztaty naukowe archiwum
 
Spis treści:

Uśmiech jako władza i wymiary śmiechu
Dorota Siwicka:
W Chmurokukułkowie, czyli lekkość śmiechu
Marta Giglok:
Między radością a weselem - kilka słów o biblijnej koncepcji śmiechu
Wojciech Ziółkowski:
Drwiący i ironiści
Magdalena Kubica:
Próba systematyzacji i rozróżnienia pojęć śmiech i uśmiech
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska, Wojciech Borkowski:
O u-śmiechu biologicznie i memetycznie

Konteksty uśmiechniętego i śmiesznego
Anna Szawerna-Dyrszka:
Śmiech (z) poety. O wierszach Zygmunta Karskiego i ich odbiorze
Zbigniew Kadłubek:
Ziemia z uśmiechu Eumenid. Temat genius loci jako filozofia hikezji
Katarzyna Kołakowska:
Z przymrużeniem oka... Co łączy grecką tragedię antyczną z hip hopem?
Tadeusz Miczka:
Śmiech, łzy i fanfaronada. Filmowa commedia all'italiana w latach 1940-1969, cz. I
Tadeusz Miczka:
Gorzki śmiech, dreszcze i szaleństwo. Filmowa commedia all'italiana w latach 1970-1989, cz. II

Przychylne teorie i interpretacje
Tadeusz Sławek:
Ujmować. Henry David Thoreau i wspólnota świata
Aleksandra Kunce:
Antropologia punktów. W stronę pedagogiki przestrzeni ludzkiej
Magdalena Kłosińska:
Nowe bezimienności
Dariusz Kulas:
Europa. "Czy chcesz iść razem? Lub iść przodem? Lub iść samopas?"
Mieczysław Dąbrowski:
Swój/ obcy/ inny. Kontynuacja
ks. Jan Konior SJ:
Analiza genezy mitu zła w kulturze chińskiej
Jacek Kurek:
Riders on the Storm, czyli co takiego romantycznego było w muzyce rockowej

do góry


główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów warsztaty naukowe archiwum