główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version
  Gremium recenzentów:
Recenzenci opiniujący teksty nadesłane:

Tomasz Bielak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej)
Zbigniew Kadłubek (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Anna Machwic (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
Alina Molisak (Uniwersytet Warszawski)
Małgorzata Radkiewicz (Uniwersytet Jagielloński)
Adam Regiewicz (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie)
Renata Tańczuk (Uniwersytet Wrocławski)

główna anthropos? teksty autorzy rada recenzentów dla autorów indeksacja archiwum   English version